Letra C

Chaler Arnau, Sebastià

(Vinarós 1883- Terrassa). Professor d’Esperanto, emigrat a Terrassa. Un dels més fervorosos emigrants vinarossencs que van formar la colonia de Vinaròs en aquella industrial ciutat i en Barcelona. Havia nascut al carrer de santa Bàrbara. La seua família es va traslladar a Terrassa en 1906 i la seua casa era coneguda com el «Consulado», per les visites i consultes que rebia dels vinarossencs. En Terrassa va aprendre l’idioma esperantista en tres mesos, passant prompte a ser professor de dit idioma i impartint classes en diverses poblacions de Catalunya. En 1963 va ser nomenat President de la Societat Esperantista. Com que el 1928 s’havia celebrat un congrès esperantista a Vinarós, se li va dedicar el carrer on havia nascut Chaler, el de Santa Bàrbera, a l’inventor d aquest idioma artificial, el doctor polac Zamenhoff. Tenia un gran amor al seu poble nadiu i pels seus llaços i influència entre els emigrats vinarossencs i la ciutat de Terrassa, hi ha en les dos ciutats carrers dedicats (a Vinarós en Terrassa i a Terrassa en Vinarós, des de 1971).

Comment here

− 4 = 6