Letra C

Cervera Auter, Tomás

Bisbe de Tortosa. Dominic. Bisbe anteriorment de Girona, va prendre possessió en 1685 i va morir en 1699. El Doctor Francesc Guilló , quan comenta la construcció de la portalada de l’església, afirma: «S’assentà la primer pedra de dita portalada lo dia (…) de Octubre del any 1698, esent Pontifice Innoscencio XII, bisbe de Tortosa lo Ilm. y Rvm. Sr. Dr. Thomas Cervera Auter, fill del Real Convt. de predicados de Valencia qui antes fonch bisbe de Girona…(…)” Segura Barreda, però, li posa per nom Severo Tomàs Auter.

Comment here

63 − = 60