Letra C

Cervantes, Carrer de

Va naixer dit carrer com a tal, en gener de 1966, per l’acord del Ple Municipal. Va des de les casetes de Blanchadell fins al bloc de vivendes de la viuda de Cabadés.

Comment here

− 1 = 5