Letra C

Cerámica Vinarocense

ceramica_vinarocense_3Entitat del ram de la construcció fundada en gener de 1953 i que tenia per finalitat la construcció de tota classe de rajoles bastes. Va perdurar la fabricació fins als darrers anys vuitanta, en que la forta competència la va deixar de fer rendible.
Situada prop de l’estació en el camí Mas de Mestres, on actualment encara es troben els terrenys i que conformen l’encapçalament de l’avinguda Gil d’Atrocillo. Estava integrada principalment pels socis Ramon Grau, Facundo Fora, Alvaro Albalat, Sebastià Giner Sorolla, Balbina Ronchera, Joan Bas (Pam), Salvador Oliver i un grup de obrers de vila, com Ginès Doménech, Sebastià Zaragozà, Josep Camòs (pare i fill), Constantí Luciano, Domingo Miralles, Vicent Ronchera, Baptista Gascó, Vicent Ferrer (Cerverí), etc. El seu darrer ceramica_vinarocense_2.JPGpresident fou Agustí Serrano Monsonís. L’entitat va desaparèixer definitivament amb la venda dels terrenys en l’any 2002.

 

ceramica_vinarocense

Comment here

57 − = 50