Letra C

Cedros, Carrer Los

Nom posat pels propis veïns a un dels nous carrers de la urbanització de xalets situats a la serra del Puig de l’Ermita a principis de l’estiu de l’any 2002. Recau en la també llavors batejada com Avinguda de La Closa, junt a les instal.lacions del Club de Tennis.

Comment here

3 + 7 =