Letra C

Catalinetes

CatalinetesNom posat a un parc infantil situat junt al riu Cervol. Va ser inaugurat per l’alcalde Xavier Balada el 29 d’abril de 2006. Se li va posar eixe nom per ser el lloc on anaven a menjar-se el pastisset antigament les xiquetes el dia de la festa escolar de Santa Caterina. En eixe lloc s’havien replantat els arbres arrancats de la plaça de L’Amera, la remodelació de la qual havia estat protestada per un ampli sector de la població.

Comment here

6 + 4 =