Letra C

Casetes de volta

casetaLes casetes de volta són construccions típiques de les nostres terres que podien estar fetes utilitzant els materials que la mateixa terra i entorn produïen en abundància, com eren les lloses en sec, o ja més elaborades, fetes amb rajoles i morter. Eren construccions no massa comunes dels camps del nostre terme municipal i també de molts pobles veïns. S’han publicat ja diversos estudis sobre les seues diferents formes peculiars i les tècniques que s’empraven en la seua construcció, especialment de les de pedra en sec, l’origen de les quals es perd, obviament, per la seua rusticitat, en el temps. Encara que se’n troben escampades per tot el terme, els seus millors exemplars es poden vore a la partida de les Soterranyes. Vide “Cocons”.

 

 

 

 

caseta_2 caseta_3

Comment here

+ 16 = 26