Letra C

Casa del pueblo

casa_del_puebloEl 15 d’abril de 1921 les Societat Obreres locals van sol.licitar de l’Ajuntament posar el rètol de Casa del Pueblo a l’edifici del vell teatre principal. Déu anys més tard, en març de 1931, les mateixes Societats tornen a demanar el mateix i com estava destinat a altres menesters, se’ls cedí l’edifici de la denominada Escola de «Dalt», que havia ocupat fins feia pocs anys el mestre Vilaplana (posteriorment fou seu o edifici de Correus). El que demanaven ara, en 1931, era posar una biblioteca popular «para apartar a la juventud del vicio«. La resposta de l’arxiprest mossèn Bono en la seua revista “San Sebastián” no es va fer esperar ja que a la setmana següent va arremetre contra l’acord municipal manifestant que en realitat amagava una «Casa del Pueblo» del partit i per al Partit Socialista. Durant els primers anys de la Guerra del 36 la Societat de Barbers va sol.licitar ocupar una de les dependències però se’ls va objectar que les altres societats també en demanarien i el Consell Municipal no estava per a despeses. Va perdurar com a tal durant la segona República i Guerra Civil de 1936, fins l’entrada de les tropes «nacionals», que van desmuntar-la.

Comment here

89 + = 95