Letra C

Casa Abadia

L’antiga casa abadia, situada en el mateix lloc que l’actual, en el carrer Major, cantonada al carrer de sant Isidre, constava d’elevada i ampla portalada amb la Creu de Montesa a sobre. Tenia grans dependències amb magatzems, cups i bodegues per dipositar els fruits recollits en la recaptació dels delmes i primícies. De l’abril i setembre de 1882 apareixen dos notícies que transcriu Mª Teresa Badia en «Ayer noticia, hoy recuerdo», (Hace cien años. Diari Mediterráneo): la primera diu: “Competentemente autorizado el Sr. Cura de la Iglesia de Vinaròs ha vendido en pública subasta la casa abadía, que amenazaba ruina. El derribo comenzará enseguida y a continuación la construcción de otra casa abadía que vendrá a hermosear la calle mayor”; la segona afirma: «En la fachada de la casa abadía de Vinaroz que acaba de construirse, han sido colocados los tres patronos de esa ciudad: La Virgen, San Sebastián y San Antonio«. En renovar-se l’edifici en 1976, les referides esculturetes, de guix, van ser donades pel rector Enric Porcar al Museu Municipal, però ja molt malmeses. Es van arrendar els baixos del nou edifici i en ells, el 4 d’agost de 1979, es va inaugurar una botiga de perfumeria.

Comment here

+ 76 = 85