Letra C

Carretera de l’Ermita

Carretera que condueix fins l’ermitori dels Sants Patrons, de 6 quilòmetres de longitud. Va ser asfaltada en 1966-1967, baix manament de l’ alcalde F. Balada. En 20 de gener, festa de S. Sebastià, de 1967 es va beneir també el pont que travessa el Cervol, pujant la relíquia mossèn Marcos Gascón. Les obres de pavimentació de la carretera les van pagar els propietaris de les finques veïnes amb contribucions especials, els quals van protestar perquè aduïen que era utilitzada per tota la població per a dirigir-se a l’ermita.

Comment here

1 + 1 =