Letra C

Carreró, Carrer

Conegut popularment com Camí Carreró. Nom molt antic i popular que indica el seu origen humil. Ja en el llibre de protocols notarials de l’Arxiu Parroquial, escrit en llatí, i de l’any 1606, es diu que en 10 de desembre de dit any, un pare havia venut al seu fill una heretat o sénia «sita et posita dicta heretatis ceniae in horta paesentis villae in partida dicta del camí Carreró». En 1924 es va inaugurar un camp de futbol en el lloc en que en l’actualitat es troba el col.legi de la Misericordia. L’antic edifici de la Inspecció d’Ensenyament, ara Patronat Municipal d’Esports i la Biblioteca Pública són els seus edificis -públics- més notables.

Comment here

1 + 6 =