Letra C

Carlón

CarlonMarca o nom del vi de la nostra zona, especialment de Benicarló, que tingué gran fama durant el segle XIX. Ayguals de Izco en la seua novel.la «La justicia divina o El hijo del deshonor» (pàgina 13) el cita de la següent manera «…hoy que tengo aquí los mejores vinos del país…Málaga, Jerez, Vinaroz…? ¿Ha bebido usted alguna vez vino generoso de Vinaroz?/-¿De Vinaroz?. Ni siquiera le he oído nunca nombrar./-! Oh! es preciso que usted lo pruebe… En los Estados-Unidos hacen mucho aprecio de este vino que llaman vino-carlon. Le han bautizado con este nombre, es decir, han arreglado así el de Benicarló, que es el que lleva un pueblecillo inmediato a Vinaroz». Qui això suscriu, Ramon Redó Vidal, junt a Joan Bover, van acompanyar el senyor Joan Piqueras Haba a Benicarló a recabar informació a finals dels anys 70, per al seu famós llibre “La vid y el vino en el Pais Valenciano”, donat que el Sr. Doménech, fabricant del Kola Cortals, havia obsequiat pocs mesos abans, a petició de R. Redó, amb alguna etiqueta i vi embotellat amb l’antic nom de Carlón. El singular llibre va ser publicat per la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València en 1981.

Comment here

75 − = 67