Letra C

Cardona

Nissaga valenciana d’origen català molt destacada. Diversos dels seus membres foren comanadors de la Comanda de Vinaròs i Benicarló. Un dels seus membres també fou bisbe de Tortosa. D’entre tots ells destaca Francesc de Cardona. De l’Orde i Milícia de Calatrava. Almirall d’Aragó, Marquès de Guadalest; Comanador de la Comanda de Vinaròs i Benicarló. En la nostra ciutat va tindre com a Lloctinents de Comanador a Joan Baptista Prima des del 15 de desembre de 1649; a Jaume Miralles, llaurador, des del 3 d’agost de 1650 i a Antoni Vidal, mercader des de 1652. A la mort de F. Cardona en 1665, la Comanda va passar a mans de la seua esposa, Lucrècia Palafox fins la defunció d’aquesta en 1676.

Comment here

25 + = 35