Letra C

Carallot

Nom d un dels illots de les Columbretes, que frequentment visitaven els nostres mariners. Així s’anomena en la cançó popular vinarossenca «Islas Columbretes». Segurament es diu així per tindre un turó altíssim, estret i ert, que pareix l’arbre major d’ un bergantí.

Comment here

5 + 2 =