Letra C

Captivitat

El bisbe de Tortosa Justí Antolínes va promoure durant la seua visita pastoral a Vinaròs en 22 de maig de 1633, un acte social per a recaptar fons per al rescat dels mariners captius en poder dels moros. Va entregar del seu propi pecuni particular divuit lliures, més trenta set que tenia d’una almoina. Al dia següent va passar casa per casa, replegant-ne 72 més i nomenant una Junta formada pels Jurats, rector i bassiner, per a administrar-les. (Borràs J. pàg. ). A l’arxiu municipal apareix una nota entre les bolletes de 1655 (nº 221), en que el 4 de maig de 1666 consta que Mª Planossa, viuda de Francesc Trifú, de Vinaròs, rep 15 lliures del Clavari de la borsa comuna, Joan Reguart, «Les quals són mitat de trenta lliures de pencions deu la present Vila de aquella almoyna donà lo señor Bisbe Antolínes per a rescatar cautius, les quals se li han consignat per a ajuda de costa del rescat de Francesc Trifú, fadrí, que es cautiu en Alger». En el primer llibre de baptismes de l’arxiprestal es pot llegir en el dia corresponent «a 16 de maig de 1546 fon batejada Ursula filla den Ferrer, mariner, qui al present es cautiu en Alger».

Comment here

3 + 5 =