Letra C

Camp de Marí

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Es citada en el padró de riqueses de l’Ajuntament de l’any 1811. No apareix en el plànol senzill del cadastre.

Comment here

43 − 41 =