Letra C

Camí del Cementeri

5 MARIA AUXILIADORA, 2En gener de 1922 el Sr. Agustí Forner Cano, a causa de la mort recent d’una filla jove, va sufragar les despeses de plantar a la vora d’eixe camí, des de la muralla fins al cementeri uns arbres d’acàcies i instal.lar a certs trams uns bancs de pedra, costant-li l’obra unes 4.000 pessetes. Actualment i des del 26 d’octubre de 1965 es denomina carrer de Maria Auxiliadora. Alguns d’aquests bancs de pedra van ser traslladats junt a la creu de mig camí de l’ermita o a la vora de la seua carretera a finals del segle XX pels joves de l’escola taller

Comment here

23 + = 33