Letra C

Camí de les Melilles, Camí de Mal Any o dels Pals

És el camí que va des del pont de l’ ermita bordejant el riu per l’esquerra fins la passera del riu dels Dos Vilars. El camí baixa entre el riu Cervol i el puig de l’Ermita (junt al conegut paratge dels “Estretets”) i es denomina dels Pals perquè per la seua vora estaven plantats a principis de segle els pals que conduïen l’electricitat de la Companyia Eléctrica del Cenia, des del molí de Malany, tocant a la Font de S. Pere, a la nostra ciutat.

Comment here

93 − 88 =