Letra C

Camí de la carrasca

Camí que va des del barranc del mateix nom fins la carretera de Càlig. Es citat en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647, en que es parla dels salaris dels “veadors”.

Comment here

+ 31 = 35