Letra C

Camí Cocons

Pareix que es diu també amb eixe nom el Camí del Cup, segons placa posada pels alumnes treballadors de l’Escola Taller “Serra de l’Ermita”.

Comment here

58 + = 63