Letra C

Camí Canar – d’Alcanar. Camí vell d’Alcanar

Nom de camí; nom d’una de les partides del terme i nom popular de carrer. (Vide Carrer de sant Gregori). Nom d’un camí d’uns 7 quilòmetres de longitut que s’iniciava en el mateix carrer de sant Gregori, creuava el riu per un gual i ara es dirigeix prou recte cap a la població veïna d’Alcanar. És també el nom d’una de les partides del nostre terme municipal, segons el padró de riqueses de l’Ajuntament de 1811. Vide carrer de sant Gregori.

Comment here

99 − = 91