Letra C

Cambra y Bayerri, Josep

(Vinaròs 22-III-1660-Carpesa 30-IX-1729). Eclesiàstic i escriptor. Va prendre l’hàbit de l’orde Militar de Montesa. Va cursar estudis a la Universidad de València, sent deixeble d’Hipólit Samper i Gordejuela, amb qui va fer gran amistat i amb el qual va colaborar desprès en la redacció de l’obra «La Capilla Real de España Ilustrada», que ell mateix va acabar, fent notabilíssimes aportacions. Va ser rector del Convent de Montesa, on ocupà el càrrec de Lector de Teologia fins el 7 de maig de 1700. Catedràtic de Teologia Moral en el Sagrat Convent de València. Haven sigut comissionat per Vinaròs a causa de la seua important personalitat, va anar amb el jurat major, Manuel Febrer de la Torre, a Ulldecona on es trobava llavors el Comte de Cardona, Marqués de Guadalest i Almirant d’Aragó, per a confirmar els càrrecs del nostre Ajuntament en la guerra de Successió en el bàndol del rei pretenent, Carles III. Posteriorment, a la mort d’Hipòlit Samper es reclamat a la Cort a Madrid. per acabar la referida obra i ocupant el càrrec del seu mestre i amic, nomenant-lo el Rei Felip V el seu capellà d’Honor. Posteriorment fou rector de la vila de Montesa i ja finalment de la de Carpesa fins el 8 de març de 1722. Autor del llibre “Al Rey nuestro Señor, Dios le guarde, Administrador perpetuo de la Orden de Montesa, y San Jorge de Alfama”, Memorial apologético de D. Joseph Cambra y Bayarri, religioso de la misma orden. (Madrid, 1695, foli, 17 fulles. Es conserva un sol exemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid).

Comment here

93 − 83 =