Letra C

Callau Cros, Josep

(Vinaròs). Va obtenir el primer premi extraordinari de violí a Barcelona en juny de 1929. Impartia posteriorment classes particulars de solfeig, violí i Teoria i Història de la música. Ensenyà la música a Antoni Carbonell, Santiago Falcó, Facundo Fora, al mateix violinista Santiago Cervera, etc.

Comment here

30 − 26 =