Letra C

Cales

Nom d’una de les partides del nostre terme, a la zona nord de la població. Les cales són entrades que fa la mar en la costa, per efecte d’una transgressió marina o per una vall o depressió envaïda per la mar.

Comment here

63 − = 53