Letra C

Calaceit

Població del baix Aragó. Segons els més entesos, la notable façana barroca de la seua església és de les que guarden més relació amb la de Vinaròs (Gran Enciclopèdia Catalana).

Comment here

+ 14 = 19