Letra C

Cala – Cales

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, situada a la vora de la mar, en la zona més al nord de la població; fa referència a la forma de les platges veïnes del paratge. El seu nom en singular apareix ja en el padró de riqueses de l’Ajuntament de l’any 1811. Ja el 16 de juliol de 1414, està documentat el nom, donat que es va donar avís a València que a Vinaròs i en la cala del Rull s’havia avistat una «fusta», segons documents de l’Arxiu del Regne. El plànol catastral municipal situa les finques de la partida en el polígon 22, entre les partides de Les Deveses i Els Ameradors. Vide Cales.

Comment here

9 + 1 =