Letra C

Caixa Rural – Caixa Vinaròs

CaixaEntitat d’estalvis integrament vinarosenca inaugurada el 25 de febrer de 1968 com una secció més de la Cooperativa Agrícola “El Salvador”, sent president el farmacèutic, don Rafael Roca. S’ha de fer notar que amb moltíssima menys activitat ja funcionava anteriorment en les mateixes oficines de la Cooperativa, del c. Sant Blai. Els seus presidents eren els mateixos de la Cooperativa: durant molts anys ho fou el farmacèutic Rafael Roca i després el veterinari Sr. Guimerà. El 1993 sent president Josep Valls, va deixar la presidència de la Caixa a Joaquim Ayza Miralles, sent els presidents de les dos entitats, des de llavors, diferents persones. En març de 1968 es va inaugurar la seu a la cantonada del carrer de S. Francesc amb el del Pilar, i en 1 de juny de 1980 s’inaugurà el renovat i modern edifici, amb facana dissenyada por Joan Català i motius al.lusius i baixos relleus de l’esculptor Agustí Roso. Creada en un principi com caixa dels llauradors, el novembre de 1992 se li va afegir el nom de Caixa Vinaròs per tal d’aglutinar tot el món treballador vinarossenc (mariners, serveis, etc.). Llavors comptava amb 2.410 socis. Així va alcançar el juny de 1995 un total de 2.600 milions de pessetes de dipòsit, sent llavors el seu president J. M. Montañés, superant els 4.167 milions a l’abril de 1998. Comptava en aquest moment amb 3.430 socis i els beneficis absoluts s’havien xifrat en 61 milions, sent el resultat el millor dels vint-i-cinc darrers anys. El nou edifici situat en el centre de la ciutat, a la plaça inicial del carrer de sant Cristòfol fou inaugurat molt solemnement el dissabte dia 3 de juny de 2000 amenitzat amb un espectacle contractat. La Caixa Rural ha colaborat en exposicions d’artistes locals, edicions de llibres, actes culturals, beques de llibres, ha promogut la festa de Sant Antoni donant-li un relleu inusitat i multitudinari. Dirigeix l’entitat financiera Sebastià Casanova Marmaña.

Comment here

− 1 = 8