Letra C

Cabrers

Tenien per costum recòrrer la població als matins i en fer-se denit, repartint la llet que munyien a les cabres davant de la porta dels mateixos clients. En 1916 es queixava la Rev. “San Sebastián” que les cabres interrompien el pas dels vianants, deixant la brutícia pels carrers i també davant l´església.

Comment here

− 6 = 1