Letra C

C.O.C. (Comision Organizadora del Carnaval)

coc (2) (Comissió Organitzadora del Carnaval). Està formada per un membre de cada comparsa i coordina tots els actes de les festes que es realitzen. Ha estar presidit per Josep Antoni Gómez Sanjuán (el seu fundador), Josep Lluís Rodríguez Dasí («Poche»), Antoni Martínez Chaler i des d’octubre de 1994 per Rafel Romero Carrasco. Julià Zaragozà Baila és el Relacions Públiques de l’entitat des de fa molts anys. A l’abril de 1998 va ser designat president Bartolomé Bueno. el qual va mantenir-se en el càrrec fins l’any 2002. Posteriorment ocupà el seu lloc Rosa Maria Pascual. En febrer del 2007 el COC es presidit pel jove José Antº Jiménez. El símbol del nostre Carnaval, representat per una figura d’arlequí, s’ha obsequiat en alguna ocasió fet amb or a persones destacadesCOC com a la Consellera de la Generalitat, Consol Císcar, en 2003. Cal dir, però, que la figura de l’arlequí que el representa no és original de Vinaròs ja que l’autor a qui desconeixem, el va copiar d’un joc de cartes.


Comment here

− 3 = 4