Letra B

Busutil

Llinatge noble d’origen maltés. Es van establir al País Valencià a finals del segle XVIII, estant molt vinculats a la seua política i economia, contribuint a la seua prosperitat. Baptista Busutil Bel va ser concejal en l’ajuntament aygualista de 1869, que va demanar la canalització de l’Ebre i també en l’ajuntament presidit per Ramon Frexes Meco en 1873. Vide Llicenciats.

Comment here

15 − = 11