Letra B

Brau Miralles, Sebastià

Brau_Miralles(Vinaròs). Conegut popularment pel renom de “L’Alemán”. Constructor d’obres. Va ser el primer vinarossenc durant els anys seixanta en construir edificis alts, i rengs de cases adosades a la nostra ciutat, conegudes amb el nom popular de «cases o carrers de l’Aleman» (els d’Ausias March i Baix Maestrat).

Comment here

26 − 16 =