Letra B

Bover, Carrer i Plaça del Pare

Carrer i plaça contigus paral.lels al camí Carreró i on desemboquen els carrers de Santa Marta i de V. Desemparats. Es va proposar donar-li aquest nom en la sessió del ple municipal del 9 de gener de 1961. Es va descobrir la placa dedicatòria en presència de les autoritats locals i familiars acostats del Pare Bover.

Comment here

2 + 3 =