Letra B

Botarell

Cognom de personatges molt importants en els primers temps de la nostra ciutat. Diversos individus ocuparen cárrecs molts destacats, com Domingo que fou justicia, i Berenguer, qui ostentá el de Síndic i Procurador l’any 1311, actuant en la sentencia arbitral entre Peníscola i Vinaròs. Altres significats Botarell foren Antoni, Bernat, Jaume, Joan, Joaquim i Miquel, els noms dels quals apareixen sovint en diversos documents.

Comment here

16 + = 19