Letra B

Borrell

Antic llinatge vinarossenc. Fra Pasqual Borrell fou rector montesià de Càlig on exercia l’1 de gener de 1783, sent traslladat a Canet en setembre de 1787 (citat per Joan de la Figuera en programa de festes de Càlig de 1983). Un altre Pasqual Borrell ocupà el càrrec de regidor de Vinaròs en 1736, 1740 i 1753. Joan Baptista Borrell era notari. Josep Borrell ocupà el càrrec de agutzil major i es citat diverses vegades en la Història de Vinaròs (Borràs Jarque, pp 212, 259, 260).

Comment here

+ 42 = 50