Letra B

Borràs Rabasa, Fra Miquel

(Vinaròs 1642 – Alzira1704). Frare agustinià. Va estudiar en el convent de la nostra ciutat del qual va arribar a ser doctíssim mestre dels novicis. Va morir en el convent d’Alzira als 62 anys.

Comment here

64 + = 71