Letra B

Bonafon i de la Presa, Francesc

(Vinaròs 4-X-1813). Metge. Fill del metge i publicista Francesc Bonafon. Sabem que va exercir la medicina a Getafe. Publicà llibres també com el seu pare, entre els quals citem: “Higiene Militar o Policia de Sanidad de los Ejércitos” (Madrid 1849, Tipogr. F. De P. Mellado)

Comment here

49 + = 53