Letra B

Biblioteca parroquial

1. Dita biblioteca es trobava a la casa Abadía i va ser notablement ampliada en 1926, per mossèn Bono, fent-se prestatges nous amb vitrines i se li van agregar els llibres de l’arxiu parroquial que estaven amuntonats en la sagristia. Mossèn Joan Baptista PLA BOVER, en 1920-1936 exercia com a capellà del Convent de la Divina Providència de Vinarós i fou llavors que va colaborar en la formació de la Biblioteca i recomposició de l’Arxiu Parroquials. Encara que gran part dels llibres van ser cremats durant la guerra civil, es van salvar, però, els “Quinque libri” i alguns exemplars més que la gent es va endur cap a casa (entre ells diversos exemplars enquadernats de la Revista “San Sebastián” i el singular conegut com el “Llibre d’Annis” o Aniversaris, que, com es llig al final, fue recuperado de la casa de “un rojo.. . etc.”. Es va refer passada la guerra amb tot el que es va poder recuperar i va perdurar fins la demolició de la casa abadia a finals dels anys setanta.2. Dita institució que es trobava a la casa Abadia, va ser notablement ampliada en 1926, per mossèn Bono, fent-se prestatges nous amb vitrines i se li van agregar els llibres de l’arxiu parroquial que estaven amuntonats en la sagristia. Va perdurar fins la demolició de la casa abadia a finals dels anys setanta.

Comment here

9 + 1 =