Letra B

Biblioteca Escolar

Fundada en 1917 pel mestre Josep Sanchiz. El xiquets que desitjaven llegir un llibre a casa omplien un paperet que deia: Deseo leer el libro de/ titulado /, y como lo presta el Sr. Maestro, firmo este recibo para que sirva de garantía hasta la devolución. Vinaroz (data). Se devuelve el libro el dia / de/ de 19... Tots els llibres estaven signats pel mestre en la primera fulla que deia: Bibliteca Escolar / El Maestro (signatura del mestre). Donativo de la Editorial (tal). Calleja era una de les editorials que més llibres va obsequiar. En 1929, amb motiu de la inauguració en setembre del “grup de Baix, San Sebastià”, es van fer importants donacions per part de Josefa Cortina, viuda de Gil Nicolau, Josep Gil Cortina, i Fina de la Calleja Navas.

Comment here

− 1 = 3