Letra B

Benet XIII, Papa Luna

Benet_XIII(Illueca (Aragó)-1328-Peníscola,1422). El Cardenal Pere de Luna va ser nomenat llegat pel Papa Climent VI en Fondi en 1378. Anteriorment, com canonge de Sogorb, ja tenia relacions amb la nostra província i regió. Vinaròs va estar baix el poder temporal del Papa Luna durant el seu manament en Peníscola. Comptava amb l’amistad de Sant Vicent Ferrer, i de Climent Çapera, al qui nomenaria rector de Vinaròs. En l’ermita de la Misericòrdia es conservava un silló que la tradició considerava del Papa Luna, i que va desaparèixer en la guerra civil de 1936. Per la proximitat i relació del nostre poble amb Peníscola ens fa pensar en les moltes vegades que el Papa, en els seus trajectes, passaria per Vinaròs.

 

Benet_XIII_2

Comment here

58 − 57 =