Letra B

Batallador, El

BatalladorSetmanari local de tendència republicana, publicat el 1887. S’autodefinia com “Semanario democrático”; fundat per l’alcalde militar Angel Dozal. Estava dirigit primerament per Francesc Miralles García durant molt poc temps i després per Sebastià Flors Miralles. Finalment el va dirigir Vicent Luciano Broch. Va publicar 37 números, apareixent el primer el 25 d’agost de 1887 i el darrer el 20 de maig de l’any següent. Era el seu impressor el popular Joan Botella Carbonell, ja conegut com a director de “El Mediterráneo” i altres.

Comment here

48 + = 56