Letra B

Barranc, Carrer del

Nom amb el que es dessigna popularment el carrer de sant Pasqual. Antigament se’l coneixia per Barranc de l’Estany per distingir-lo d’un altre barranc, el del C. Sant Tomàs.

Comment here

+ 20 = 28