Letra B

Barraca, La

La_barracaNom amb que es coneix popularment la llotja de venda del peix. En 1920-21 eren dos les barraques de peix existents al nostre port: una era de propietat particular de Facundo Fora Ferreres i l’altra del Pòsit «El Previsor». Vegeu Llotja.

Comment here

+ 47 = 52