Letra B

Barcella

Mesura per a àrids util.litzada al País Valencià, a les illes Balears i a les nostres comarques, fins a Tortosa. A Vinaròs s’ha seguit util.litzant fins els nostres dies per a mesurar les olives i dur-les al molí a moldre: quaranta barcelles conformaven una molta o «parada», és a dir, aturada de les màquines, les quals donaven com a producte uns 100-125 litres d’oli.

Comment here

7 + 2 =