Letra B

Barbiguera

1. Nom d’un barranc prou extens que creua el nostre terme d’Oest a Est i també els termes de ls poblacions veïnes de Sant Rafel, Traiguera i Sant Jordi. Desemboca directament a la mar a la part nord de la població i molt rarament se l’ha vist amb cabal abundant d’aigua. El prestigiòs filòleg català Joan Coromines en el seu llibre “Onomasticon Cataloniae” ens indica en referència clara al nostre topònim, que el mot original seria barbiquera i que prové del mot llatí “vervecaria” que significa assagador d’ovelles. Barbiguera o barbeguera és com apareix indistintament en documents antics. És el nom també de la platja on desemboca dit barranc i d’una de les partides del nostre terme, segons el Padró de Riqueses de l’Ajuntament de l’any 1811, que es confon aquí amb “Els Ameradors”. Les seues finques estarien compreses en els polígons 22 i 23.

2. Urbanització moderna de xalets, construida cap als anys seixanta i setanta, junt al barranc i partida homònimes.

Comment here

− 5 = 3