Letra B

Banc de Tortosa

Banco_TortosaSegons es pot llegir en la Revista San Sebastián corresponent a la data, pel retard en les obres, el banc que havia de ser inaugurat en primer de juny de 1921, va començar a funcionar provisionalment en un pis des del 6 de juny de 1921.(3 de juliol segons altres dades) Finalment es va establir a l’edifici propietat de Manuel Esteller, on havia estat instal.lada anteriorment la seua farmàcia, a la plaça del Salvador, número 12, amb una façana molt renovada per arquitectes. Va ser el seu primer director Joaquim Sanjuán Escribano. Elias Ferràs que havia dirigit durant quinze anys la oficina local de La Eléctrica del Sénia va substituir al novembre de 1921 a l’apoderat Josep Calvet Mulet. Al juliol de 1931 va fer suspensió de pagaments. Al final de la Guerra Civil, el tortosí Josep Bau i Vergés va adquirir la majoria de les accions del banc que va vendre en 1950 al Banc Central i en ser absorbit pel referit Banc en 1952, van desaparèixer les seues sucursals de Vinaròs, Benicarló, etc.les quals van ser preses baix el manament del Banc de València, des del 15 d’agost del mateix any 1952. Per eixos temps i segons les lleis vigents en aquell moment el Banc Central no es podia implantar a Vinaròs per estar ocupades les places per les sucursals del Banesto i de València, i ja no se’n podien posar més. Actualment i des de fa molts anys, tots els bancs poden obrir sucursals lliurement.

Comment here

89 − 82 =