Letra B

Balaciart Tormo, Teodoro

(València 1830 – 1899). Enginyer de Ports, catedràtic de l’Escola Industrial d’Alcoi, Director Concessionari de les obres del port de Vinaròs (les del contramoll) i posteriorment de les del port de Benicarló. Sobre ell apareix la noticia sobre les anteriors afirmacions en el setmanari local “El Mediterráneo”, del 15-VII-1882. Fou el principal accionista de la Societat Mercantil de la Companyia del Port de Benicarló de la qual era director Gerent i com a tal llegí la memòria en la junta general d’accionistes celebrada el 26 de juny de 1887, la qual es publicà a València. Dita Memòria està reproduïda íntegra al Butlletí del Centre d’Estudis del Maestrat, nº 2. Fill del ric comerciant Daniel Balaciart, tenia 49 anys quan va iniciar-se en aquesta comesa, i en 1879. Balaciart, com a catedràtic que era, fou professor actiu durant molts anys a Alcoi fins que el 1892 sol.licità l’excedència i es traslladà a València, on va morir 7 anys després. Fill adoptiu de la ciutat d’Alcoi. Se li va concedir aquest honorífic títol l’any 1877, amb motiu d’haver projectat la instal.lació del gas per dita ciutat i, posteriorment, junt amb un arquitecte haver fet el plànol d’eixample de la població que fou aprovat el 1878.

Comment here

8 + 2 =