Letra A

Ayza Sanz, Venanci

Peníscola 1905 – Vinaròs, 28-VI-1980). Pescador poeta. Resident a Vinaròs des dels cinc anys. Sent alumne del mestre Sanchiz va prendre una gran aficció per la poesia. Colaborador assidu del setmanari “Vinaroz”. Autor de nombrosíssimes poesies, de ranci gust costumista local, que es troben escampades a tot el llarg de la publicació del setmanari esmentat. Va publicar el seu primer poema en el periòdic valencià “La Sombra”. Va escriure l‘entremés “Pagesos i marinés” que va ser premiat en els jocs florals organitzats pel Casino de la ciutat en 1958. Pràcticament sempre va escriure en valencià poemes de tipus festiu; destacarem d’entre ells el titulat «Campanar, torres i fira», publicat en abril de 1974 i el que aportem a continuació:
PEIXCANT AL BOU
Son les quatre del matí
pero encara no han tocat;
los motors estan en marxa
despertán al veinat
I quan toca la sirena
los desamarren del moll
i qrac, qrac de maquinilles
«faltaba pa mes soroll»
I al roido del «trom, trom»
les barques totes sen van
hasta les sis de la tarde
hora en que tornaran
Lo patró diu a la guardia
lo rumbo que han de seguí
quan ne tenen que calà
«los que estan francs a dormí»

Comment here

31 − = 26