Letra A

Ayguals de Izco, Carrer d’

Nom que se li va posar al carrer de l’Ângel en diverses ocasions per ser el carrer on havia nascut i viscut l’escriptor Venceslao. En 1884 l’acord municipal, a proposta del Síndic Sebastià Cavaller, no va prosperar. En les fires de l’any 1890 i per acord municipal del dia 7 de maig, se li va dedicar efectivament el carrer pel sector republicà, renovant-se dita denominació en temps de la 2ª República. En l’actualitat l’Ajuntament va dedicar a l’il.lustre escriptor en sessió de 3 d’agost de 1977 el carrer de nova apertura que des del Ràfels García es perllongació cap al sud del carrer del pintor Puig Roda, encara que pareix que no se’n recorde ningú de dit acord ja que no té rètol ni consta en cap dels nomenclàtors actuals (Vide en Setm. “Vinaroz”, del 27-VIII-1977, “Anuncio”. Pàg. 6).

Comment here

69 + = 75