Letra A

Ausias March, Carrer d’

Nom que es va posar a l’anterior carrer denominat de la IV División de Navarra, per acord pres en sessió de l’Ajuntament del 5 de març de 1980, amb motiu de l’adveniment de l’actual democràcia. És paral.lel al carrer del Baix Maestrat i es coneixien els dos popularment com “carrers de l’Alemán” pel renom del seu constructor.

Comment here

+ 43 = 49