Letra A

Atractiu

Un dels trets més característics i més forts que es fan notar a Vinaròs és el permanent atractiu que per la seua idiosincràsia exerceix en la gent que ens visiten i que permaneixen desprès lligats per a sempre a Vinaròs, moltes vegades per raons també d’emparentament. Aquesta característica no és actual. Així veiem cón s´han jubilat a Vinaròs capitans, coronels, tinents coronels, ajudants de la Marina, personatges destacats que sense haver nascut a Vinaròs, desprès prefereixen acabar els seus dies vivint a Vinaròs. També és molt notable el nombre de turistes estrangers que adquireixen xalets i apartaments a la nostra ciutat i ciutadans comarcans dels pobles veïns que tenen vivenda pròpia a Vinaròs. Per citar-ne alguns de destacats que es van jubilar i estan ja bastants d’ells soterrats a Vinaròs, nomenarem a: Angel Dozal López, Tinent Coronel, alcalde y Fill Adoptiu; Ricardo Guerrero, (va emparentar); Ricardo Lillo, Capità General de València, (va emparentar); Català Abat, de Castelló, amb escut de noblesa; Nicolàs Pelufo, Comanant de l’Exèrcit a Vinaròs; Delfin Atanes, capità de la Guàrdia Civil; Marcelino Murillo, (jutge, amb vivenda permanent); José Mª González Quintana, Ajudant de Marina de Vinaròs, que quan es va jubilar va tornar per a viure en Vinaròs; Conde Pompidou, jutge de l’Audiència de Logroño, (emparentat); Vicente Albert Ferrero, Ajudant de Marina (viu jubilat); Santos Fernández Alvarez, Capità de la G. C. i novel.lista (viu aquí jubilat).

Comment here

− 2 = 2